Asociația pentru Sprijin Comunitar și Integrare Socială (ASCIS) este o organizație românească non-guvernamentală, înființată în mai 2015, care oferă servicii sociale și comunitare pentru persoanele cu dizabilități și familiile acestora.

Misiunea – integrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilități și din alte grupuri vulnerabile.

Viziunea noastră este de a deveni unul dintre cei mai importanți angajatori de pe piața locală pentru  persoanele aparținând grupurilor vulnerabile.

Programele sociale ale asociației sunt dedicate atât copiilor, cât și adulților, persoane cu dizabilități și din alte grupuri vulnerabile, în vederea stimulării dezvoltării fizice, psihice și sociale a acestora și îmbunătățirea calității vieții acestora. Programele asociației vin în sprijinul comunității și autorităților locale prin implicarea activă în rezolvarea unor probleme de ocupare și integrare socio-profesională a persoanelor cu dizabilități și din alte grupuri vulnerabile.

  1. Centru de zi
  • Consiliere psiho-socială: sprijinirea persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora, vizând în special mobilizarea persoanelor cu dizabilități, atât înspre comunicare și socializare, cât și spre dezvoltare personală
  • Terapie prin artă combinată, atât la domiciliu cât și în centrele rezidențiale sau la sediul asociației, scopul acestui tip de intervenție fiind acela de motivare a beneficiarilor în vederea dezvoltării abilităților
  1. Cursuri de formare profesională, în domenii în acord cu potențialul de muncă al beneficiarilor
  2. Promovarea talentelor persoanelor cu dizabilități prin susținerea acestora în dezvoltarea unei cariere profesionale
  3. Angajare protejată în cadrul secției Pro Ability, secție autorizată ca unitate protejată (în prezent, 9 persoane cu dizabilități sunt angajate în această secție). Dezvoltarea activității economice din cadrul asociației permite crearea de locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități, locuri de muncă adaptate nevoilor acestora.
  4. Intervenție în situație de criză